Bekkestua

Vi bruker Televikar fordi det gir koninuerlig tilgjengelighet per telefon for pasienter alle hverdager fra kl. 8 til 17 hele året rundt. Timebestillinger kan foretas uavhengig av/i tillegg til den vanlige pasientbehandlingen på kontoret. Dette skaper bedre sekretærservice, ro og større oppmerksomhet under konsultasjonene, noe som pasientene klart setter pris på.

 ~Bekkestua Øyelegekontor~